Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. oktober 2017

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Grupperom D