Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. september 2017

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom A, 2. et., vestre tårn