Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. mai 2017

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom D