Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. mars 2017

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom D