Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. februar 2018

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom D