Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. mai 2018

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom D