Møte i Oslo kommunes klagenemnd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. november 2018

Tid

klokken 16:00

Tilleggsinformasjon

Grupperom D