Møte i klagenemnda 1. desember 2015

Om møtet

Oversikt over saker til behandling i klagenemndas møte 1. desember 2015:

Offentlig sakskart I

Offentlig sakskart III

Offentlig protokoll fra klagenemndas møte 1. desember 2015.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. desember 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grupperom D