Seminar i kultur- og utdanningskomiteen

Om møtet

En arbeidsgruppe i kultur og utdanningskomiteen arrangerer seminar onsdag 8. november kl. 09-13 i forbindelse med byrådssak 179/2017 Evaluering og justering av elementer i ressursfordelingsmodellen for grunnskoler.

Tidsplan:

 • 09:00: Innledning - velkommen v/ arbeidsgruppas leder Eivor Evenrud (R)
 • 09:05: Driftsstyret Tåsen skole
 • 09:20: Driftsstyret Bestum skole
 • 09:35: Driftsstyret Bolteløkka skole
 • 09:50: Driftsstyret Møllergata skole
 • 10:05: Driftsstyret Hallagerbakken skole
 • 10:20: Driftsstyret Veitvet skole
 • 10:35: Pause
 • 10:45: Driftsstyret Tøyen skole
 • 11:00: Hørselshemmedes landsforbund Oslo Fylkeslag
 • 11:15: Autismeforeningen Oslo
 • 11:30: Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU)
 • 11:45: Utdanningsetaten Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • 12:00: Utdanningsforbundet Oslo
 • 12:15: Byråd for oppvekst og kunnskap
 • 12:30: Oppsummering – avslutning v/ arbeidsgruppas leder

Tid og sted

Dato

Onsdag 8. november 2017

Tid

klokken 09:00

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom