Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

  1. Referat fra møte i AU 25.01.2020

  2. Møte med AU: Skøyen skole FAU

  3. Møte med AU: Coast Contemporary

  4. Oppnevning av arbeidsgruppe (Byrådssak 241 av 10.12.2020)

  5. Vedtak og flertallsmerknader som forutsetter tilbakemelding fra byrådet

  6. Henvendelser til utvalget

  7. Eventuelt

  8. Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser – innkomne forslag (møtet lukkes, jf. kml. § 31 nr. 5, jf. offl. § 26 annet ledd)

Møtet holdes digitalt og kan følges på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Mandag 8. februar 2021

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no