Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

  1. Referat fra møte i arbeidsutvalget

  2. Møte i kultur- og utdanningsutvalget 03.02.2021

  3. Kl. 12:00 Møte med arbeidsutvalget: Oslo Architecture Triennale

  4. Kl. 12:15 Møte med arbeidsutvalget: Coast Contemporary

  5. Kl. 12:30 Møte med arbeidsutvalget: Tenthaus

  6. Henvendelser til utvalget

  7. Eventuelt

Møtet holdes digitalt og kan følges på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Mandag 25. januar 2021

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no