Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

  1. Referat fra møte i arbeidsutvalget 23.11.2020

  2. Kultur- og utdanningsutvalgets møte 13.01.2021

  3. Høring om omorganiseringen i Utdanningsetaten 12.01.2021

  4. Ny funksjonalitet i Politikk Oslo – forslag og merknader – demonstrasjon

  5. Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser 2020 – kommunikasjon

  6. Henvendelser til utvalget

  7. Eventuelt

Møtet holdes som digitalt fjernmøte og er åpent for publikum på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Mandag 4. januar 2021

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no