Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

  1. Referat fra møte 09.11.2020
  2. Åpen høring i regi av kultur- og utdanningsutvalget
  3. Henvendelser til utvalget
  4. Eventuelt

Tid og sted

Dato

Mandag 16. november 2020

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no