Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

  1. Protokoll fra møte 25.05.2020
  2. Mulig ekstramøte i kultur- og utdanningsutvalget
  3. Møte med utvalget – FAU Rustad Skole (12.05 – 12.25)
  4. Møte med utvalget – Bydelsutvalg Østensjø (12.25 – 12.45)
  5. Eventuelt

Tid og sted

Dato

Mandag 8. juni 2020

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no