Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste

  1. Referat fra møte 27.04.2020
  2. Møte i kultur- og utdanningsutvalget 03.06.2020 – kjøreplan
  3. Møte med utvalget – FAU Skøyen skole
  4. Innkommet post
  5. Eventuelt

Tid og sted

Dato

Mandag 25. mai 2020

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no