Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste

 1. Referat fra møte 30.03.2020
 2. Møte i kultur- og utdanningsutvalget 06.05.2020
  • Møtested
  • Innkalling av byråder
  • Saker til behandling
  • Oppfølging av ubesvarte spørsmål
 3. Kultur- og utdanningsutvalgets budsjett for 2021
 4. Møte med utvalget: JM Norway (kl. 12.20 – 12.40)
 5. Møte med utvalget: Det frivillige skyttervesen (12.40 – 13.00)
 6. Eventuelt

Tid og sted

Dato

Mandag 27. april 2020

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no