Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

  1. Referat fra møte i arbeidsutvalget 26.03.2021

  2. Saker og kjøreplan til kultur- og utdanningsutvalgets møte 05.05.2021

  3. Henvendelser til utvalget

    1. Spørsmål om møte med utvalget fra Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold

  4. Kultur- og utdanningsutvalgets budsjett 2022 – forslag

  5. Eventuelt

Møtet holdes digitalt og kan følges på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Mandag 26. april 2021

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no