Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

  1. Godkjenning av referat fra arbeidsutvalgets møte 08.02.2021

  2. Henvendelser til utvalget

  3. Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser 2020 (møtet lukkes)

  4. Eventuelt

Møtet holdes digitalt og kan følges på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Mandag 22. februar 2021

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no