Møte i kultur- og utdanningsutvalgets arbeidsutvalg

Om møtet

Saksliste:

  1. Saksliste til kultur- og utdanningsutvalgets møte 21.11.2019
  2. Innkommet post
  3. Møter med organisasjoner:
    a. Vetland skole FAU 12.30 – 12.50
    b. Oslo Idrettskrets 12.50 – 13.05
  4. Eventuelt
    a. Opplæringsseminar kultur- og utdanningsutvalget, januar-februar 2020

Tid og sted

Dato

Mandag 11. november 2019

Tid

klokken 12:00

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningsutvalgets møterom, 3. etasje vestre tårn, Oslo rådhus