Møte i kultur- og utdanningskomiteen (heldagsmøte)