Møte i kultur- og utdanningskomiteen 7. oktober 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 69 15/01854-1 Protokoll fra kultur- og utdanningskomiteens møte 2. september 2015

Sak 70 15/01733-1 Spørsmål fra komiteen og orientering fra byrådet - Kultur- og utdanningskomiteens møte 7. oktober 2015

Sak 71 15/01322-3 Privat forslag av 19.06.2015 fra Marianne Borgen (SV), Ivar Johansen (SV), Balwinder Kaur (SV) og Gülay Kutal (SV) - Ikke kommersielle foreldredrevene barnehager - Ny politikk for de små barnehagene i Oslo

Sak 72 15/01444-4 Privat forslag av 07.07.2015 fra Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) - Alle Oslo-skolene blir må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige

Sak 73 15/01337-3 Privat forslag av 22.06.2015 fra Kristoffer Gustavsen (H) - Prøveprosjekt med valgfritt sidemål i Oslo-skolen

Sak 74 15/01572-2 Privat forslag av 05.08.2015 fra Harald A. Nissen (MDG) - Sikre normkrav og blågrønn utforming i skolegårdene

Sak 75 15/01418-3 Vedtak og flertallsmerknader som forutsetter tilbakemelding fra byrådet 1. halvår 2015 - kultur- og utdanningskomiteen

Sak 76 15/01699-2 Rapport 12/2015 - Eierskapskontroll i Oslo Konserthus AS - Kontrollutvalgets sak 59 av 25.08.2015

Sak 77 12/00729-9 Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 8/2015 - Skolens saksbehandling knyttet til spesialundervisning

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Onsdag 7. oktober 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom