Møte i kultur- og utdanningskomiteen 5. november 2015 (heldagsmøte)

Om møtet

Sakskart

Sak 84 15/02114 Protokoll fra kultur- og utdanningskomiteens møte 29.10.2015

Sak 85 15/02109 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - Kultur- og utdanningskomiteens møte 5. november 2015

Sak 86 15/01692 Oslo byråds forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan - Kultur- og utdanningskomiteen

Sak 87 15/01843 Rapport 14/2015 - Kvalitet i skolen - Bruk av vikarer og assistenter - Kontrollutvalgets sak 68 av 22.09.2015

Sak 88 15/02107 Oppnevning av 17. mai-komite 2016

Sak 89 15/02115 Møteplan for kultur- og utdanningskomiteen - Endring av møteplan for november 2015

Sak 90 15/01913 Forskrift om endringer i Oslo kommunes barnehageforskrift - Byrådssak 224 av 06.10.2015

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2015

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom