Møte i kultur- og utdanningskomiteen 29. oktober 2015 (konstituerende møte)

Om møtet

Sakskart

Sak 78 15/02004 Konstituering av kultur- og utdanningskomiteen 2015-2019

Sak 79 15/01902 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - Kultur- og utdanningskomiteens møte 29. oktober 2015

Sak 80 15/01699 Rapport 12/2015 - Eierskapskontroll i Oslo Konserthus AS - Kontrollutvalgets sak 59 av 25.08.2015

Sak 81 12/00729 Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 8/2015 - Skolens saksbehandling knyttet til spesialundervisning - Kontrollutvalgets sak 60 av 25.08.2015

Sak 82 15/01843 Rapport 14/2015 - Kvalitet i skolen - Bruk av vikarer og assistenter - Kontrollutvalgets sak 68 av 22.09.2015

Sak 83 13/02304 Rapport 16/2013 Forvaltning av utplasserte kunstverk - Status for gjennomføring av tiltak - Kontrollutvalgets sak 71 av 22.09.2015

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. oktober 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom