Møte i kultur- og utdanningskomiteen 26. november 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 91 15/02253-1 Protokoll fra kultur- og utdanningskomiteens møte 5. november 2015.

Sak 92 15/02174-1 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - Kultur- og utdanningskomiteens møte 26. november 2015.

Sak 93 15/01692-7 Oslo byråds forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan - Kultur- og utdanningskomiteen.

Sak 94 15/02184-1 Møteplan for kultur- og utdanningskomiteen 2016.

Sak 95 15/01342-31 Skolebehovsplan 2016-2026.

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. november 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom