Møte i kultur- og utdanningskomiteen 2. desember 2015

Om møtet

Sakskart

Sak 96 15/02293 Spørsmål fra komiteen, notater og orientering fra byrådet - Kultur- og utdanningskomiteens møte 02.12.2015

Sak 97 15/01322 Privat forslag av 19.06.2015 fra Marianne Borgen (SV), Ivar Johansen (SV), Balwinder Kaur (SV) og Gülay Kutal (SV) - Ikke kommersielle foreldredrevene barnehager - Ny politikk for de små barnehagene i Oslo

Sak 98 15/01444 Privat forslag av 07.07.2015 fra Marianne Borgen (SV) og Ivar Johansen (SV) - Alle Oslo-skolene blir må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige

Sak 99 15/01572-2 Privat forslag av 05.08.2015 fra Harald A. Nissen (MDG) - Sikre normkrav og blågrønn utforming i skolegårdene

Sak 100 15/02339 Protokoll fra kultur- og utdanningskomiteens møte 26. november 2015

Du finner sakspapirene til møtet i "Søk i politiske saker"

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. desember 2015

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom