Internt seminar i kultur- og utdanningskomiteen

Om møtet

Kultur- og utdanningskomiteen avholder et internt seminar om psykiske helseplager hos barn og unge, særlig knyttet til skolesituasjonen.

Program:

  • Presentasjon av NOVA-rapport 6/17 «Stress og press blant ungdom»
  • Sentralt ungdomsråd (SUR) – innlegg og kommentarer til rapporten
  • Mental Helse Ungdom – innlegg og kommentarer til rapporten
  • Elev- og lærlingombudet: Hvordan kan skolene tilpasse opplæringen til disse elevene? Hvilke tilbud møter elevene gjennom skolehelsetjenesten og Bup?
  • Utdanningsetaten PPT – innlegg og kommentarer til rapporten
  • Byråden for oppvekst og kunnskap – innlegg og kommentarer til rapporten

Seminaret er åpent for deltakere fra helse- og sosialkomiteen.

Tid og sted

Dato

Onsdag 14. mars 2018

Tid

klokken 08:30

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom