Høring om omorganisering i Utdanningsetaten

Om møtet

Høringen finner sted torsdag 21. januar 2021, kl. 10.00 – 15.30 og strømmes direkte på oslo.kommunetv.no

Opplever du problemer med sendingen, må du laste inn siden på nytt oslo.kommunetv.no

Kultur- og utdanningsutvalget avholder høring om omorganiseringen i Utdanningsetaten. Utvalget ønsker svar på blant annet det faglige grunnlaget forut for og underveis i omorganiseringen, rekruttering og lønnsøkning for direktører, ekstern konsulentbistand, arbeidsmiljøet i etaten, samt styring- og ledelsesdialog mellom byråd og etat.

Saksdokumenter er tilgjengelig i eInnsyn.

PROGRAM

 • Kl. 10.00 Åpning av høringen v/ utvalgsleder Eivor Evenrud

 • Kl. 10.00 – 10.10 Skolenes Landsforbund Oslo fylkeslag – innledning (Roger Vinje, leder Oslo fylkeslag)

 • Kl. 10.10 – 10.20 Utdanningsforbundet Oslo – innledning (Aina Skjefstad Andersen, leder Utdanningsforbundet Oslo)

 • Kl. 10.20 – 10.30 Norsk Lektorlag Oslo – innledning (Øystein Hageberg, fylkesleder Norsk Lektorlag Oslo)

 • Kl. 10.33 – 10.40 Skolelederforbundet Oslo – innledning (Trond Nilsen, leder Oslo fylkeslag)

 • Kl. 10.40 – 10.50 Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo – innledning (Hanna Lajord-Stilén, hovedtillitsvalgt)

 • Kl. 10.50 – 11.20 Felles spørsmålsrunde

 • Kl. 11.20 – 11.30 Pause

 • Kl. 11.30 – 11.50 Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen (innledning, inntil 20 min)

 • Kl. 11.50 – 13.00 Spørsmål til utdanningsdirektøren

 • Kl. 13.00 – 13.30 Lunsj

 • Kl. 13.30 – 13.50 Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (innledning, inntil 20 minutter)

 • Kl. 13.50 – 15.30 Spørsmål til byråden

Møtet holdes digitalt og kan følges på oslo.kommunetv.no

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. januar 2021

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Følges på oslo.kommunetv.no