Ekstra møte i kultur- og utdanningskomiteen

Om møtet

Kultur- og utdanningskomiteen avholder ekstra møte kl. 12:30 for behandling av saken:

Innbyggerforslag av 22.03.2018 - Bybarn trenger plass til lek - Utvidelse av skolegården ved Bolteløkka skole

Møtet er åpent for publikum.

Tid og sted

Dato

Onsdag 26. september 2018

Tid

klokken 12:30

Tilleggsinformasjon

Kultur- og utdanningskomiteens møterom