Åpen høring i kultur- og utdanningskomiteen

Om møtet

Kultur- og utdanningskomiteen avholder åpen høring vedrørende Ruseløkka skole torsdag 23. november kl. 13:00-16:00 i Bystyresalen.

Høyres fraksjon i komiteen har i henhold til reglement for bystyrekomiteene kap. 7, punkt 22 krevd høring på følgende grunnlag:

«Tema for høringen er saksbehandling og informasjonsplikt knyttet til vedtaket om rivning og nybygging av Ruseløkka skole. Det har i den senere tid oppstått tvil om de juridiske sidene ved vedtaket er i samsvar med kommuneloven og plan- og bygningsloven. Det er byrådets prosedyrer, saksbehandling og informasjon til bystyret som skal gjennomgås. Vi ønsker derfor en høring hvor ansvarlige byråder og underliggende virksomheter gis anledning til å avklare vår tvil i saken.»

Følgende byråder, virksomheter med fler er innkalt/invitert til høringen for å svare på spørsmål fra komiteen:

  • Byråd for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten
  • Byråd for næring og eierskap, Undervisningsbygg Oslo KF
  • Byråd for byutvikling, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren
  • Riksantikvaren
  • Concreto
  • Holte Consulting AS
  • Driftsstyre, rektor og FAU Ruseløkka skole
  • Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus
  • Frogner Historielag
  • Oslo Byes Vel

Møtet er åpent for publikum.

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. november 2017

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Bystyresalen

Sted

Bystyresalen