Møte i kontrollutvalget (sluttbehandling bykasseregnskapet)