Møte i kontrollutvalget (Behandling av regnskaper)

Om møtet

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.2021

Lydopptak fra kontrollutvalgets møte 20.04.2021

Saksliste kontrollutvalgets møte 20.04.2021

Sak 20: Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.03.2021

Sak 21: Bykassas og lånefondets regnskaper for 2020. Konsolidert regnskap for 2020. Byrådets beretning for 2020

Vedlegg: Byrådssak 1043/21 Årsregnskap 2020 for bykassen, lånefondet og konsolidert regnskap

Vedlegg: Oversikt over mer-/mindreforbruk i etater og bydeler (vedlegg til byrådssak 1043/21)

Vedlegg: Byrådssak 1053/21 Byrådets årsberetning 2020

Vedlegg: Kommunerevisors beretning

Vedlegg: Kommunerevisjonens brev med informasjon om regnskapsrevisjonen for 2020

Vedlegg: Kontrollutvalgets merknader til regnskap og beretning for 2019

Vedlegg: Noter til bykasseregnskapet 2020

Vedlegg: Byrådets årsberetning for 2020

Vedlegg: Byrådets utkvittering av flertallsmerknader, verbalvedtak og kontrollutvalgets merknader. Utkvitteringene av kontrollutvalgets tidligere merknader er på side 3, 31, 42 og 50–52 i dette vedlegget.

Sak 22: Årsregnskap for Oslo Havn KF 2020

Vedlegg: Uavhengig revisors beretning - Oslo Havn KF 2020

Vedlegg: Årsberetning 2020 Oslo Havn KF

Sak 23: Årsregnskap for Boligbygg Oslo KF 2020

Vedlegg: Uavhengig revisors beretning - Boligbygg Oslo KF 2020

Vedlegg: Årsberetning 2020 Boligbygg Oslo KF

Sak 24: Årsregnskap for Omsorgsbygg Oslo KF 2020

Vedlegg: Uavhengig revisors beretning - Omsorgsbygg Oslo KF 2020

Vedlegg: Årsberetning 2020 Omsorgsbygg Oslo KF

Sak 25: Årsregnskap for Undervisningsbygg Oslo KF

Vedlegg: Uavhengig revisors beretning - Undervisningsbygg Oslo KF 2020

Vedlegg: Årsberetning 2020_Undervisningsbygg Oslo KF

Sak 26: Årsregnskap for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 2020

Vedlegg: Uavhengig revisors beretning - Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 2020

Vedlegg: Årsberetning 2020 Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Sak 27: Årsregnskap for Oslobygg KF 2020

Vedlegg: Uavhengig revisors beretning - Oslobygg KF 2020

Vedlegg: Årsberetning 2020 Oslobygg KF

Tid og sted

Dato

Tirsdag 20. april 2021

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Lydopptak legges ut etter møtet. Ta kontakt med sekretariatet for å følge møtet direkte.