Møte i kontrollutvalget (behandling av regnskaper)

Om møtet

Sakspapirene legges ut her en uke før møtet.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. april 2016

Tid

klokken 16:30

Sted

Grenseveien 88, OSLO