Møte i kontrollutvalget (behandling av regnskaper)

Om møtet

Sakspapirene legges ut her en uke før møtet.

Tid og sted

Dato

Onsdag 19. april 2017

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Grenseveien 88

Sted

Grenseveien 88 , 7 etasje, OSLO