Møte i kontrollutvalget (behandling av regnskaper)

Om møtet

Sakspapirene legges ut her en uke før møtet.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. april 2018

Tid

klokken 16:30