Møte i kontrollutvalget – behandling av regnskaper

Om møtet

Tid og sted

Dato

Onsdag 24. april 2019

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fredrik Selmers vei 3