Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Møtebok fra kontrollutvalgets møte 18.04.2023

Saksliste kontrollutvalgets møte 18.04.2023

35/23 Godkjenning av møtebok

36/23 Nummerert brev 7/2023 Vesentlige mangler i den økonomiske internkontollen i Kulturetaten

Vedlegg: Kommunerevisjonens nummererte brev 7/2023

37/23 Rapport 8/2023 Regnskapsrevisjonen 2022 - oppsummering av utvalgte undersøkelser

Vedlegg: Kommunerevisjonens rapport 8/2023

38/23 Årsregnskap 2022 for bykassen, lånefondet og konsolidert regnskap

Vedlegg: Byrådssak 1018/23 Årsregnskap 2022 for bykassen, lånefondet og konsolidert regnskap

Vedlegg: Vedlegg 1 til byrådssak 1018/23 Noter. Dette vedlegget har bl.a. utfyllende kommentarer og forklaringer til regnskapet.

Vedlegg: Vedlegg 4 til byrådssak 1018/23 Overføring av mer- og mindreforbruk

Vedlegg: Byrådssak 1026/23 Byrådets årsberetning 2022

Vedlegg: Vedlegg til byrådssak 1026/23 Byrådets årsberetning for 2022

Vedlegg: Vedlegg til årsberetningen med byrådets utkvittering av flertallsmerknader, verbalvedtak og kontrollutvalgets merknader er også lagt på hjemmesiden. Utkvitteringene av kontrollutvalgets tidligere merknader er på side 44-47 i dette vedlegget.

Vedlegg: Kommunerevisors beretning

Vedlegg: Kommunerevisjonens brev med informasjon om regnskapsrevisjonen for 2022

Vedlegg: Kontrollutvalgets merknader til regnskap og beretning for 2021

39/23 Årsregnskap 2022 for Oslobygg KF

Vedlegg: Årsberetning Oslobygg KF 2022

Vedlegg: Kommunerevisors beretning

40/23 Årsregnskap 2022 for Boligbygg Oslo KF

Vedlegg: Årsberetning Boligbygg Oslo KF 2022

Vedlegg: Kommunerevisors beretning

41/23 Årsregnskap 2022 for Oslo Havn KF

Vedlegg: Årsberetning Oslo Havn KF 2022

Vedlegg: Kommunerevisors beretning

42/23 Eventuelt

Tid og sted

Dato

Tirsdag 18. april 2023

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fredrik Selmers vei 3