Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Møtebok fra kontrollutvalgets møte 31.01.2023

Saksliste til kontrollutvalgets møte 31.01.2023

Sak 01 Møtebok fra kontrollutvalgets møte 20.12.2022

Sak 02 Oppsummering av nummererte brev til kontrollutvalget 2022

Vedlegg: Kommunerevisjonens oppsummering

Sak 03 Oppfølging etter rapport 13/2019 Legemiddelhåndtering

Vedlegg: Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 13/2019

Sak 04 Oppfølging etter rapport 5/2020 Overordnet styringsdialog om opplæring

Vedlegg: Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2020

Sak 05 Oppfølging etter rapport 13/2020 Startlån og tilskudd til egen bolig

Vedlegg: Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 13/2020

Sak 06 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen - risiko- og vesentlighetsvurderinger 2023

Vedlegg: Kommunerevisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering

Vedlegg: Økonomiforvaltningen - sentrale bestemmelser og vedtak

Sak 07 Forslag til forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser med oppstart 1. halvår 2023

Vedlegg: Kommunerevisjonens oversendelse av forslag til forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser med oppstart 1. halvår 2023

Vedlegg: Oversikt over foreslått forvaltningsrevisjoner, eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser

Vedlegg: Revisjonsstrategi forvaltningsrevisjon 2023

Sak 08 Rapport 1/2023 Eierskapskontroll av Oslo Business Region AS

Vedlegg: Kommunerevisjonens rapport 1/2023

Sak 09 Rapport 2/2023 Personvern i skoler - Hauketo skole, Nordseter skole

Vedlegg: Kommunerevisjonens rapport 2/2023

Sak 10 Rapport 3/2023 Munchmuseets arbeid med habilitet og forebygging av misligheter og korrupsjon

Vedlegg: Kommunerevisjonens rapport 3/2023

Sak 11 Restanseliste for kontrollutvalgets saker per 31.12.2022

Vedlegg: Kontrollutvalgets saker til oppfølging per 31.12.2023

Sak 12 Eventuelt

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. januar 2023

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fredrik Selmers vei 3