Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Møtebok fra kontrollutvalgets møte 21.06.2022

Saksliste for kontrollutvalgets møte 21.06.2022

Sak 46: Møtebok fra kontrollutvalgets møte 24.05.2022

Sak 47: Nummerert brev 06/2022 Endelig innberetning - underslag av PC

Vedlegg: Nummerert brev 06/2022 Endelig innberetning - underslag av PC

Sak 48: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen - innberetning av sosialstønad og bostøtte

Vedlegg: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen - innberetning av sosialstønad og bostøtte

Vedlegg: Kommunerevisjonens attestasjonsuttalelse

Sak 49: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 9/2019 Dispensasjoner og oppfølging av mulige ulovligheter

Vedlegg: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 9/2019 Dispensasjoner og oppfølging av mulige ulovligheter

Sak 50: Rappport 5/2022 Plan- og bygningsetatens arbeid med ulovlighetsoppfølging

Vedlegg: Oversendelse Rapport 5/2022 Plan- og bygningsetatens arbeid med ulovlighetsoppfølging

Vedlegg: Rapport 5/2022 Plan- og bygningsetatens arbeid med ulovlighetsoppfølging

Sak 51: Rapport 62022 Oppfølging etter rapport 62019 Vg3 fagopplæring i skole

Vedlegg: Oversendelse Rapport 6/2022 Oppfølging etter rapport 62019 Vg3 fagopplæring i skole

Vedlegg: Rapport 6/2022 Oppfølging etter rapport 62019 Vg3 fagopplæring i skole

Sak 52: Rapport 8/2022 Eierskapskontroll - Oppfølgingen av Oslomodellen og samfunnsansvar

Vedlegg: Oversendelse Rapport 8/2022 Eierskapskontroll - Oppfølgingen av Oslomodellen og samfunnsansvar

Vedlegg: Rapport 8/2022 Eierskapskontroll - Oppfølgingen av Oslomodellen og samfunnsansvar

Sak 53: Rapport 7/2022 Kostnadsoverskridelser i store og unike investeringsprosjekter

Vedlegg: Ovesendelse Rapport 7/2022 Kostnadsoverskridelser i store og unike investeringsprosjekter

Vedlegg: Rapport 7/2022 Kostnadsoverskridelser i store og unike investeringsprosjekter

Sak 54: Utøvelse av kontrollutvalgets innsynsrett

Tid og sted

Dato

Tirsdag 21. juni 2022

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fredrik Selmers vei 3