Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Møtebok fra kontrollutvalgets møte 29.03.2022

Sak 19: Møtebok fra kontrollutvalgets møte 01.03.2022

Sak 20: Kommunerevisjonens attestasjonsuttalelse om etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser på utvalgte områder

Vedlegg; Kommunerevisjonens attestasjonsuttalelse om etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser på utvalgte områder

Vedlegg: Attestasjonsuttalelsen

Vedlegg: Kartleggingsspørsmål og kontrollpunkter

Sak 21: Nummerert brev 03/2022 Mangler ved den økonomiske internkontrollen på lønnsområdet for ikke-rutinemessige transaksjoner eller når noen utfører arbeid på tvers av kommunens virksomheter

Vedlegg: Nummerert brev 03/2022 Mangler ved den økonomiske internkontrollen på lønnsområdet for ikke-rutinemessige transaksjoner eller når noen utfører arbeid på tvers av kommunens virksomheter

Sak 22: Rapport 2/2022 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen 2021

Vedlegg: Rapport 2/2022 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen 2021

Sak 23: Nummerert brev 05/2022 Forbehold i revisjonsberetningen for bykassen og lånefondet for 2021 knyttet til merverdiavgiftskompensasjon

Vedlegg: Nummerert brev 05/2022 Forbehold i revisjonsberetningen for bykassen og lånefondet for 2021 knyttet til merverdiavgiftskompensasjon

Sak 24: Nummerert brev 04/2022 Forbehold i revisjonsberetningen for Boligbygg Oslo KF for 2021

Vedlegg: Nummerert brev 04/2022 Forbehold i revisjonsberetningen for Boligbygg Oslo KF for 2021

Sak 25: Oppfølging etter rapport 15/2018 Rehabilitering i helsehus

Vedlegg: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 15/2018 Rehabilitering i helsehus

Sak 26: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2018 Ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten

Vedlegg: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 16/2018 Ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten

Sak 27: Rapport 3/2022 Sykkelsatsingen i Oslo

Vedlegg: Oversendelse rapport 3/2022 Sykkelsatsingen i Oslo

Vedlegg: Rapport 3/2022 Sykkelsatsingen i Oslo

Sak 28: Fordeling av Kommunerevisjonens utgifter til regnskapsrevisjon - budsjett 2023

Vedlegg: Fordeling av Kommunerevisjonens utgifter til regnskapsrevisjon - budsjett 2023

Vedlegg: Oversikt fordeling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. mars 2022

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fredrik Selmers vei 3