Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Møtebok fra kontrollutvalgets møte 01.03.2022

Saksliste for kontrollutvalgets møte 01.03.2022

Sak 10: Godkjenning av møteboka fra kontrollutvalgets møte 25.01.2022

Sak 11: Nummerert brev 02/2022 Endelig innberetning - Forfalskning av vitnemål

Vedlegg: Nummerert brev 02/2022 Endelig innberetning - Forfalskning av vitnemål

Sak 12: Oversikt over anskaffelsessaker mot Oslo kommune i domstolene, KOFA og ESA i 2021

Vedlegg: Oversikt over anskaffelsessaker mot Oslo kommune i domstolene, KOFA og ESA i 2021

Sak 13: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2019 Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG

Vedlegg: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2019 Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG

Sak 14: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 17/2018 Spesialundervisning i videregående skole

Vedlegg: Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 17/2018 Spesialundervisning i videregående skole

Sak 15: Kartlegging av tilbudet til elever med omfattende spesialundervisning i de ordinære grunnskolene

Vedlegg: Kartlegging av tilbudet til elever med omfattende spesialundervisning i de ordinære grunnskolene

Sak 16: Kommunerevisjonens årsoppgjør for 2021

Vedlegg: Oversendelse av Kommunerevisjonens årsoppgjør

Vedlegg: Kommunerevisjonens årsberetning for 2021

Vedlegg: Revisors beretning til Kommunerevisjonens regnskap for 2021

Sak 17: Kontrollutvalgets årsoppgjør for 2021

Vedlegg: Kontrollutvalgets årsberetning for 2021

Vedlegg: Revisors beretning til kontrollutvalgets regnskap for 2021

Sak 18: Kontrollutvalgets årsmelding for 2021

Vedlegg: Kontrollutvalgets årsmelding for 2021

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. mars 2022

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fredrik Selmers vei 3