Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Møtebok for kontrollutvalgets møte 25.01.2022

Lydopptak fra kontrollutvalgets møte 25.01.2022

Saksliste til kontrollutvalgets møte 25.01.2022

Sak 1: Møtebok fra kontrollutvalgets møte 14.12.2021

Sak 2: Nummerert brev 01/2022 Endelig innberetning - Overfakturering av honorar

Vedlegg: Oversendelse nummerert brev 01/2022 Endelig innberetning - Overfakturering av honorar

Sak 3: Oppsummering Nummererte brev til kontrollutvalget 2021

Vedlegg: Oversendelse Oppsummering av nummererte brev til kontrollutvalget 2021

Sak 4: Oppfølging etter rapport 2/2019 Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV

Vedlegg: Oversendelse Oppfølging etter rapport 22019 Tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV

Sak 5: Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter, eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser med oppstart 1. halvår 2022

Vedlegg: Oversendelse Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter, eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser med oppstart 1. halvår 2022

Vedlegg: Oversikt Vedlegg Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter, eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser med oppstart 1. halvår 2022

Vedlegg: Revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon 2022

Sak 6: Rapport 1/2022 Fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Vedlegg:Oversendelse Rapport 1/2022 Fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Vedlegg: Rapport 1/2022 Fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Sak 7: Risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022

Vedlegg: Oversendelse Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – risiko- og vesentlighetsvurdering 2022

Vedlegg: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – risiko- og vesentlighetsvurdering 2022

Vedlegg: Økonomiforvaltningen – sentrale bestemmelser og vedtak 2022

Sak 8: Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.12.2021

Vedlegg: Restanseliste for kontrollutvalgets saker pr. 31.12.2021

Sak 9: Ansettelse av sekretariatsleder

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. januar 2022

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte