Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Møtebok fra kontrollutvalgets møte 23.11.2021

Saksliste til kontrollutvalgets møte 23.11.2021

Sak 71: Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.10.2021

Sak 72: Saksfremlegg nummerert brev 05/2021 Endelig innberetning om underslag

Vedlegg: Nummerert brev 05/2021 Endelig innberetning om underslag

Sak 73: Saksfremlegg nummerert brev 06/2021 Foreløpig innberetning – Forfalskning av vitnemål

Vedlegg: Nummerert brev 06/2021 Foreløpig innberetning – Forfalskning av vitnemål

Sak 74: Rapport 16/2021 Behandling av varsler i den sentrale varslingsordningen

Vedlegg: Oversendelse rapport 16/2021 Behandling av varsler i den sentrale varslingsordningen

Vedlegg: Rapport 16/2021 Behandling av varsler i den sentrale varslingsordningen

Sak 75: Rapport 14/2021 Behandling av spørsmål om byråders habilitet

Vedlegg: Oversendelse av rapport 14/2021 Behandling av spørsmål om byråders habilitet

Vedlegg: Rapport 14/2021 Behandling av spørsmål om byråders habilitet

Sak 76: Rapport 15/2021 Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten

Vedlegg: Oversendelse rapport 15/2021 Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten

Vedlegg: Rapport 15/2021 Innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenesten

Sak 77: Rapport 1/2021 Informasjonssikkerhet i Vann- og avløpsetaten

Vedlegg: Kommunerevisorens saksfremlegg av 15.01.2021

Vedlegg: Kommunerevisorens saksfremlegg av 08.06.2021

Sak 78: Revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon for 2022

Vedlegg; Oversendelse revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon for 2022

Vedlegg: Revisjonsstrategi for forvaltningsrevisjon for 2022

Sak 79: Arbeidet med forslag til forvaltningsrevisjoner eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser med oppstart 1. halvår 2022

Vedlegg: Arbeidet med forslag til forvaltningsrevisjoner eierskapskontroller og oppfølgingsundersøkelser med oppstart 1. halvår 2022

Vedlegg: Oversikt over pågående og uprioriterte undersøkelser

Tid og sted

Dato

Tirsdag 23. november 2021

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fredrik Selmers vei 3