Møte i kontrollutvalget

Tid og sted

Dato

Tirsdag 28. september 2021

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Lydopptak legges ut etter møtet. Ta kontakt med sekretariatet for å følge møtet direkte.