Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Lydopptak fra møtet 21.04.2020

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.04.2020

Saksliste for kontrollutvalgets møte 21.04.2020

Saksliste for kontrollutvalgets møte 21.04.2020 - Kart II

Sak 19-20 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.02.2020

Sak 20-20 Nummerert brev 4-2020 Forbehold i revisors beretning for etterlevelseskontroll forvaltning av IKT-systemer

Vedlegg nummerert 4-20 Attestasjonsuttalelse for forvaltning av utvalgte deler av instruks for informasjonssikkerhet

Sak 21-20 Nummerert brev 5-2020 Forbehold i revisors beretning for Boligbygg

Sak 22-20 Nummerert brev 6-2020 Forbehold i revisors beretning for bykassen og lånefondet for 2019 med vedlegg

Sak 23-20 Rapport 3-2020 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen for 2019

Rapport 03-2020 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen

Sak 24-20 Bykassens og lånefondets regnskaper for 2019. Byrådets beretning for 2019

Byrådssak 1019-20 Bykassa og lånefondets regnskap for 2019

Mer- og mindreforbruk etater, bydeler mv

Byrådssak 1030-20 Byrådets årsberetning for 2019

Revisors beretning 2019 for bykassen og lånefondet

Informasjon om regnskapsrevisjonen for 2019

Kontrollutvalgets merknader til regnskaper og beretninger for 2018

Vedlegg til byrådssak 1019-20 Regnskapsoversikter og noter

Vedlegg til byrådssak 1030-20 Byrådets årsberetning 2019

Vedlegg til byrådssak 1030-20 Status flertallsmerknader og verbalvedtak

Sak 25-20 Årsregnskap for Oslo Havn KF 2019

Årsberetning Oslo Havn KF 2019

Revisors beretning 2019 for Oslo Havn KF

Sak 26-20 Årsregnskap for Boligbygg Oslo KF 2019

Årsberetning 2019 Boligbygg

Revisors beretning 2019 for Boligbygg Oslo KF

Sak 27-20 Årsregnskap for Omsorgsbygg Oslo KF 2019

Årsberetning 2019 Omsorgsbygg Oslo KF

Revisors beretning 2019 for Omsorgsbygg Oslo KF

Sak 28-20 Årsregnskap for Undervisningsbygg Oslo KF 2019

Årsberetning 2019 for Undervisningsbygg Oslo KF

Revisors beretning 2019 for Undervisningsbygg Oslo KF

Sak 29-20 Årsregnskap for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 2019

Årsberetning 2019 Kultur- og idrettsbygg

Revisors beretning 2019 for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Sak 30-20 Kontrollutvalget tilleggsbevilgning

Sak 31-20 Attestasjonsuttalelse for etterlevelse utvalgte deler av kommunens finansforvaltning med vedlegg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 21. april 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte