Møte i kontrollutvalget

Om møtet

Kontrollutvalgets møte 31.03.2020 er avlyst.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. mars 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Fredrik Selmers vei 3