Møte i kontrollutvalget

Tid og sted

Dato

Tirsdag 22. september 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Ta kontakt med sekretariatet for å følge møtet direkte.