Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører tilsyn med kommunens virksomheter på vegne av Oslo bystyre.

Kontrollutvalget skal sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget fører tilsyn med kommunens virksomhet hovedsakelig gjennom Kommunerevisjonens arbeid, herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og mislighetsrettede undersøkelser.

Kommuneloven kapittel 23 - forskrift om kontrollutvalg og revisjon og reglement for kontrollutvalget vedtatt av bystyret, legger rammene for kontrollutvalget.

Bystyret velger kontrollutvalgets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer for den kommunale valgperioden på fire år. Det må være minst fem medlemmer og fem varamedlemmer. Leder av utvalget velges normalt fra det største opposisjonspartiet i bystyret. Alle de politiske partiene som sitter i bystyret bør være representert i kontrollutvalget.

Møter

Kontrollutvalget har møter én gang i måneden. Møtene er åpne for publikum og holdes i Fredrik Selmers vei 3 på Helsfyr.

Sakslisten blir vanligvis publisert en uke før kontrollutvalgets møte, og møteboken noen dager etter møtet.

Postjournal i eInnsyn

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Tidligere møter

Kontrollutvalgets møte 29. august 2023

Kontrollutvalgets møter t.o.m juni 2023

Medlemmer

Bystyrerepresentant Ola Kvisgaard (H)

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Leder av Kontrollutvalget
Telefon
Født
1963
Bosted
Bydel Frogner

Tokle, Rune (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Kontrollutvalget

Edvardsen, Arve (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Larssen, Heidi (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Balas, Gro (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Svegården, Janne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kontrollutvalget

Bangum, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kontrollutvalget
Bystyremedlem Ivar Johansen (SV)

Johansen, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Kontrollutvalget
Telefon

Starrfelt, Jostein (Rødt)

Medlem av Kontrollutvalget

Nordli, Marianne (Fremskrittspartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Larssen, Tone Ims (Folkets Parti)

Medlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Kultur- og utdanningsutvalget
Telefon
Født
1963
Bosted
Bydel Østensjø

Røssaak, Olav A. (Venstre)

Medlem av Kontrollutvalget

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1991
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Groven-Syversen, Bente (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Kontrollutvalget

Mir, Ishal Faisal (Chaudhrys gruppe)

Medlem av Kontrollutvalget

Steenstrup, Morten (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Gjersrud, Tove (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1973
Bosted
Bydel Grünerløkka

Barstad, Hilde (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Iversen, Audun (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Lillehagen, Hans Christian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Jamholt, Gro Bratteli (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Markov, Raisa (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Tandberg, Per Silnes (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Krogh, Nora Olafsdatter (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Elster, Morten (Rødt)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Medby, Per (Rødt)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Hanssen, Heidi (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Revil, Anne Lau (Folkets Parti)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Skulstad, Helene Zakariassen (Venstre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1993
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Hillestad, Margaret Eide (Senterpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Født
1961
Bosted
Bydel Ullern

Gårdsvoll, Sigrid Rege (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Bergo, Per Ivar (Uavhengig)

Varamedlem av Kontrollutvalget
Sekretariatsleder
Randi Blystad
Telefon