Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører tilsyn med kommunens virksomheter på vegne av Oslo bystyre.

Kontrollutvalget skal sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget fører tilsyn med kommunens virksomhet hovedsakelig gjennom Kommunerevisjonens arbeid, herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og mislighetsrettede undersøkelser.

Kommuneloven kapittel 23 - forskrift om kontrollutvalg og revisjon og reglement for kontrollutvalget vedtatt av bystyret, legger rammene for kontrollutvalget.

Bystyret velger kontrollutvalgets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer for den kommunale valgperioden på fire år. Det må være minst fem medlemmer og fem varamedlemmer. Leder av utvalget velges normalt fra det største opposisjonspartiet i bystyret. Alle de politiske partiene som sitter i bystyret bør være representert i kontrollutvalget.

Møter

Kontrollutvalget har møter én gang i måneden. Møtene er åpne for publikum og holdes i Fredrik Selmers vei 3 på Helsfyr.

Sakslisten blir vanligvis publisert en uke før kontrollutvalgets møte, og møteboken noen dager etter møtet.

Postjournal i eInnsyn

Finn møter, saker og aktiviteter i eInnsyn

Tidligere møter

Kontrollutvalgets møte 29. august 2023

Kontrollutvalgets møter t.o.m juni 2023

Medlemmer

Portrett av Rune Tokle

Rune Tokle (Arbeiderpartiet)

Leder av Kontrollutvalget

Ola Kvisgaard (Høyre)

Nestleder av Kontrollutvalget

Heidi Larssen (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Silje Lutro (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Afshan Rafiq (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Gro Balas (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Eileen Fugelsnes (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Olav A. Røssaak (Venstre)

Medlem av Kontrollutvalget

Ivar Johansen (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Kontrollutvalget

Pål Thygesen (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kontrollutvalget

Kjell Bjarne Dahl (Rødt)

Medlem av Kontrollutvalget

Kai-Morten Terning (Fremskrittspartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Bente Groven-Syversen (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Kontrollutvalget

Audun Iversen (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Hilde Barstad (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Beate Svenningsen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Hans Christian Lillehagen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Norvald Mo (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Christine Bangum (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Hanne Lyssand (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Toril Berge Flatabø (Venstre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Morten Elster (Rødt)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Tone Hoffmann (Rødt)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Sigurd Fredeng (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Robert Wright (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Caroline Hol (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Edvard Kunzendorf (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kontrollutvalget
Sekretariatsleder
Randi Blystad
Telefon