Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Bystyret velger i sitt konstituerende møte et kontrollutvalg med medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Bystyret velger også leder og nestleder.

Kontrollutvalget bør ha representanter fra alle politiske partier eller grupper representert i bystyret. Lederen velges fra det største opposisjonspartiet. Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som bystyret ved hvert valg bestemmer, dog minst tre medlemmer og tre varamedlemmer.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem i kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet, medlem av byråd og ansatte i kommunen.

Medlemmer

Bystyrerepresentant Ola Kvisgaard (H)

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Leder av Kontrollutvalget
Telefon
Født
1963
Bosted
Bydel Frogner

Tokle, Rune (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Kontrollutvalget

Edvardsen, Arve (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Larssen, Heidi (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Balas, Gro (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Svegården, Janne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kontrollutvalget

Bangum, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kontrollutvalget
Bystyremedlem Ivar Johansen (SV)

Johansen, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Kontrollutvalget
Telefon

Starrfelt, Jostein (Rødt)

Medlem av Kontrollutvalget

Nordli, Marianne (Fremskrittspartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Bjørndal, Marianne (Folkets Parti FNB)

Medlem av Kontrollutvalget

Røssaak, Olav A. (Venstre)

Medlem av Kontrollutvalget

Lerhol, Synne (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Medlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret
Født
1991
Bosted
Bydel Gamle Oslo

Groven-Syversen, Bente (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Kontrollutvalget

Steenstrup, Morten (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Gjersrud, Tove (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samferdsels- og miljøutvalget
Telefon
Født
1973
Bosted
Bydel Grünerløkka

Barstad, Hilde (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Iversen, Audun (Høyre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Lillehagen, Hans Christian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Jamholt, Gro Bratteli (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Mahmood, Khalid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Markov, Raisa (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Tandberg, Per Silnes (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Krogh, Nora Olafsdatter (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Elster, Morten (Rødt)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Medby, Per (Rødt)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Hanssen, Heidi (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Revil, Anne Lau (Folkets Parti FNB)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Skulstad, Helene Zakariassen (Venstre)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Al-Mustafa, Nadine (Senterpartiet)

Varamedlem av Forretningsutvalget
Varamedlem av Helse- og sosialutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Varamedlem av Valgstyret
Født
1993
Bosted
Bydel Grünerløkka

Hillestad, Margaret Eide (Senterpartiet)

Varamedlem av Byutviklingsutvalget
Varamedlem av Kontrollutvalget
Født
1961
Bosted
Bydel Ullern

Gårdsvoll, Sigrid Rege (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Kontrollutvalget

Bergo, Per Ivar (Uavhengig)

Varamedlem av Kontrollutvalget
Sekretariatsleder
Randi Blystad
Telefon