Til innhold
Bystyrets utvalg

Kontrollutvalget


Reidar Enger

sekretariatsleder

Telefon: 916 79 922

E-post:

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Bystyret velger i sitt konstituerende møte et kontrollutvalg med medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Bystyret velger også leder og nestleder.

Kontrollutvalget bør ha representanter fra alle politiske partier eller grupper representert i bystyret. Lederen velges fra det største opposisjonspartiet. Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som bystyret ved hvert valg bestemmer, dog minst tre medlemmer og tre varamedlemmer.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem i kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet, medlem av byråd og ansatte i kommunen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Bystyremedlem Ola Kvisgaard (H)

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Leder av Kontrollutvalget
Varamedlem av Samevalgstyret
Varamedlem av Valgstyret

Telefon: 454 76 770

Født: 1963

Bosted: Bydel Frogner

Tokle, Rune (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Kontrollutvalget

Svegården, Janne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Bjerke, Marit (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Andreassen, Brit (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Ness, Julie (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kontrollutvalget

Gjerding, Henrik (Fremskrittspartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Røssaak, Olav A. (Venstre)

Medlem av Kontrollutvalget

Dalsbø, Gudmund (Rødt)

Medlem av Kontrollutvalget

Byhring, Jan - Bendix (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Kontrollutvalget

Groven-Syversen, Bente (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Kontrollutvalget