Kontrollutvalget


Reidar Enger

sekretariatsleder

Telefon: 91 67 99 22

E-post:

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Bystyret velger i sitt konstituerende møte et kontrollutvalg med medlemmer og varamedlemmer for valgperioden. Bystyret velger også leder og nestleder.

Kontrollutvalget bør ha representanter fra alle politiske partier eller grupper representert i bystyret. Lederen velges fra det største opposisjonspartiet. Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som bystyret ved hvert valg bestemmer, dog minst tre medlemmer og tre varamedlemmer.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem i kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet, medlem av byråd og ansatte i kommunen.

Møter

 1. Dato 28.10.
  Klokkeslett 16:30-20:30
  Fredrik Selmers vei 3
 2. Dato 23.11.
  Klokkeslett 16:30-20:30
  Fredrik Selmers vei 3
 3. Dato 14.12.
  Klokkeslett 16:30-20:30
  Fredrik Selmers vei 3

Se hele kalenderen

Medlemmer

Bystyrerepresentant Ola Kvisgaard (H)

Kvisgaard, Ola (Høyre)

Leder av Kontrollutvalget

Telefon: 45 47 67 70

Født: 1963

Bosted: Bydel Frogner

Tokle, Rune (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Kontrollutvalget

Edvardsen, Arve (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Larssen, Heidi (Høyre)

Medlem av Kontrollutvalget

Balas, Gro (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Svegården, Janne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Thygesen, Pål (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kontrollutvalget

Bangum, Christine (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Kontrollutvalget

Bystyremedlem Ivar Johansen (SV)

Johansen, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Kontrollutvalget

Telefon: 90 66 15 20

Starrfelt, Jostein (Rødt)

Medlem av Kontrollutvalget

Bjørndal, Marianne (Folkeaksjonen Nei til mer bompenger)

Medlem av Kontrollutvalget

Røssaak, Olav A. (Venstre)

Medlem av Kontrollutvalget

Gjerding, Henrik (Fremskrittspartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Edvardsen, Morten (Senterpartiet)

Medlem av Kontrollutvalget

Groven-Syversen, Bente (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Kontrollutvalget

Lie, Nora Eide (Uavhengig)

Medlem av Kontrollutvalget