Seminar vedr. byrådssak 152.2/2012 om boligbehovsplan for Oslo kommune 2013 - 2016

Om møtet

Helse- og sosialkomiteen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal forberede komiteens behandling av byrådssak 228/2016 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2017 – 2020.

Arbeidsgruppa avholder et seminar om Boligbehovsplanen torsdag 16. februar kl. 0930 – 1315 i formannskapssalen på rådhuset.

Innledninger ved:

 • Arbeidsgruppas leder Khamshajiny Gunaratnam (A)
 • Byrådet orienterer om planen
 • Bydel Grünerløkka v/ leder av boligkontoret Steinar Hansgård
 • Bydel Sagene v/ NAV-leder Kathinka Selsjord og leder av boligkontoret Ide Hultqvist
 • Boligbygg Oslo KF v/forvaltningsdirektør Svein Gjønnes
 • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne v/leder Ann-Marit Sæbønes og medlem Oddrun Botnen Eie
 • Det sentrale eldreråd v/nestleder Audhild Freberg Iversen
 • Bydel Gamle Oslo v/ enhetsleder Bjørg Stillingen og prosjektleder i prosjekt «Strategisk boligplanlegging» Eldbjørg Beate Solvoll
 • Handikapforbundet Oslo v/Bianca Løkkeberg og Birger Nymo
 • Omsorgsbygg Oslo KF v/Direktør Per Morten Johansen, Seksjonsleder Trude Edvardsen, Eiendomsdirektør Torge Railo
 • Leieboerforeningen v/prosjektleder for kommunale boliger Anne-Rita Andal
 • FFO Oslo v/styremedlem Gunn Pound

Sakspapirene for Byrådssak 228/16 finner du i eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. februar 2017

Tid

klokken 09:30

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen