Møter med helse- og sosialutvalget

Om møtet

Helse- og sosialutvalget har satt av tid til møter med følgende organisasjoner:

  • Kl. 09.00: Norges Handikapforbund Oslo
  • Kl. 09.15: LINK Oslo - Stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum
  • Kl. 09.30: Rådgivning om spiseforstyrrelser - ROS
  • Kl. 09.45: Caritas Norge
  • Kl. 10.00: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo
  • Kl. 10.15: Oslo Pride
  • Kl. 10.30: LIN - Likestilling, integrering og nettverk

Tid og sted

Dato

Fredag 8. november 2019

Tid

klokken 09:00

Tilleggsinformasjon

Formannskapssalen; Oslo rådhus

Sted

Oslo rådhus