Møte i helse- og sosialutvalget om Covid-19 situasjonen

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. august 2020

Tid

klokken 13:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt fjernmøte. Åpent for publikum på oslo.kommunetv.no

Sted

Oslo rådhus